Den gode jord

Søndagens evangelietekster 1. rekke Advent – Kristi kongedag. Olav Skjevesland er en av våre mest kunnskapsrike bibelformidlere. En gullgruve for alle som vil utforske Bibelens tekster og formidle dem til dagens mennesker. Denne boken fullfører gjennomgangen av alle tre tekstrekkene.

Forfatter: Olav Skjevesland

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjons til bibelstudium, samtale og refleksjon over søndagens tekster

Målgruppe: Voksne (Prester, predikanter og bibelgrupper)

En ny bibeloversettelse kombinert med nye tekstrekker mest kunnskapsrike bibelformidlere. En gullgruve for alle som vil utforske Bibelens tekster og formidle dem til dagens mennesker. Denne boken fullfører gjennomgangen av alle tre tekstrekkene. for gudstjenestene i Den norske kirke er for mange blitt en inspirasjon til å søke ny og dypere bibelkunnskap, enten man møtes rundt bordet eller ønsker å lese Bibelen på egen hånd. Med Den gode jord avslutter biskop Olav Skjevesland sin utleggelse av alle evangelietekstene i den nye tekstboken. Her gjennomgår han hele 1. tekstrekke. Tidligere er fire bind utkommet. Ord til tro og Ord til vekst presenterer 2. tekstrekke, Det levende vannet og En åpnet dør 3. tekstrekke.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!