Den evige blodspakten

Forfatter: Kristin Kapelrud og Ken Wright

Utgiver: Ventura

Omfang: 8 - 14

Læringsmål: Få en forståelse av Guds frelsesplan som en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Målgruppe: Unge og Voksne

Innhold: Kristian Kapelrud har gitt oss et kortfattet og lettlest bidrag til å forstå det paktsforholdet vi som kristne står i overfor Gud.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!