Brobyggere – mot alle odds

Her er et studieopplegg om Bridgebuilders, om menneskene, utfordringene og undervisningen. Det utfordrer også oss i Norge - forsoningen er viktig her også.

Forfatter: Redaktører: Jorunn Andestad Langmoen og Johannes Kleppa

Utgiver: Den norske Israelsmisjon og Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Omfang: 6 samlinger

Læringsmål: Bli du kjent med noen av brobyggerne, Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. Få et innblikk i opplegget, både med aktivitetene de har underveis og noen av undervisningstemaene. Og du vil bli utfordret.

Målgruppe: Mennesker som er interessert i arbeidet blant jøder og arabere og ønsker å sette seg inn i hvordan det kan skapes fred for disse folkene.

Mange mener mye om situasjonen i Midtøsten. Det blir mange ord og sterke meninger.

Disse unge israelerne og palestinerne gjør noe.

Hvordan kan konflikten i Midtøsten løses? Ved at flere heier på palestinerne? Eller på israelerne? Hjelper det om vi roper høyere? Eller bidrar det bare til å forsterke konflikten?

Dette er historien om brobyggerne. Unge israelere og palestinere som ønsker å forandre verden. De lever midt i konflikten. Har kjent den på kroppen siden de ble født. Offerrollen og fienderollen er definert. Likevel går de ikke utenom det vanskelige med et skulderklapp – tvert imot tar de opp de problemene som israelere og palestinere opplever på en usminket måte. Temaene er mange og utfordrende: makt, frykt, identitet, konfliktløsning og forsoning. De lærer å lytte til hverandres historier og de blir grepet av det de hører. Unge nordmenn deltar også i denne prosessen. De blir berørt og lar seg involvere – forsoning er ikke bare aktuelt i Midtøsten, men også noe vi trenger i vårt eget samfunn og vår egen hverdag.

I denne boken blir du kjent med noen av brobyggerne. Du får et innblikk i opplegget, både med aktivitetene de har underveis og noen av undervisningstemaene. Og du vil bli utfordret.

Her er sitater fra noen deltakere:

”Neste gang jeg tar på meg våpenet, vil jeg se for mitt indre øye dem jeg elsker på den andre siden av muren og som jeg vet elsker meg” David (27) – israeler

”Bare ved å kjenne og forstå hverandre kan vi bryte ned fordommene på begge sider. Bare på denne måten er det håp.” Miriam (21) – israeler

«Jeg regnet med at det kom til å bli en leir hvor de ville fortelle oss at alt var greit, at vi levde i fred med hverandre; alle de tingene vi hadde hørt før. Alle vet om konflikten, men ingen tør snakke om den. Derfor ble jeg overrasket da vi begynte å ta opp problemene som både israelere og palestinere opplever, på en usminket måte. Vi våget faktisk å sette ord på det. Vi våget å si at ikke alt er som det skal være. Vi våget å lytte til hverandre.» Dounia (22) – palestiner

”BB har også forandret måten ser konflikten på og hva jeg tenker om den. Nå har jeg mer lyst til å påvirke folk rundt meg, så de også ser at vi kan gjøre noe.” Jamal (22) – palestiner

Erling Rimehaug i Vårt Land har sett dette arbeidet på nært hold, og sier:
”I strømmen av negativ informasjon som bekrefter fastlåste posisjoner, er det ikke bare velgjørende, men også helt nødvendig å få møte slike folk som brobyggerne. Da ser vi at det likevel finnes håp om en bedre framtid for både israelere og palestinere.” Erling Rimehaug, samfunnsredaktør i Vårt Land.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!