Bro til tro

En inspirasjonsbok om å dele tro

Forfatter: Gina Gjerme og Siri Kalvatn

Utgiver: Hermon

Omfang: 20 - 25 timer

Læringsmål: Lære om tro og dele tro med andre

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Bro til tro er en livsnær, praktisk og bibelbasert bok som er skrevet av to ledere som er lidenskapelig opptatte av å dele troen på Jesus der de er i hverdagen. Deres innsikt og erfaring inspirerer og motiverer oss til å gjøre det samme. Les, lær og lev.
E G I L   S V A R T D A H L — Pastor og programleder

Dette likte jeg. Kombinasjonen av refleksjon, praktisk strategi og ikke minst alle de ferske vitnesbyrdene gjør at denne boken taler både til hodet og hjertet. Jeg ble utfordret og oppmuntret. Jeg tror faktisk boken lever opp til setningen i forordet, for den kan få deg til å «senke skuldrene og heve forventningene til hva Gud kan gjøre». Genialt.
S I R I   I V E R S E N — Pastor, forkynner og menighetsplanter

I en tid der krav om privatisering av den kristne troen preger samfunnet, er denne boken et viktig bidrag. Her oppmuntres leseren på en praktisk måte til å dele troen i hverdagen. Boken kommuniserer åpent og ærlig på en måte som jeg tror kan bidra til å fjerne fordommer om kristen tro, og bygge broer mellom mennesker med ulike ståsted i forhold til tro. Den anbefales sterkt.
B R I T   K R O G E D A L — Pastor i Intro.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!