Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen (tekstrefleksjoner)

Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. Tekster i Bibelen utfordrer oss til refleksjon og til handling.

Forfatter: Representanter fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner

Utgiver: Verbum forlag

Omfang: 20-35 timer

25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner

Læringsmål: Studier av Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen skal inspirere alle som ønsker å bidra til en bedre og mer rettferdig verden.

Målgruppe: Voksne

I Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen er nesten 3000 vers som handler om fattigdom og rettferdighet, markert med farge. I tillegg til selve bibelteksten inneholder boka også 25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter for ulike kirkesamfunn og organisasjoner og av samfunnsdebattanter. De tar for seg bibeltekster og tolker dem inn i vår samtid. Klimarettferdighet, rettferdig handel og forholdet til fattige tilreisende er noen av temaene som løftes fram.

Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen vil inspirere alle som ønsker å bidra til en bedre og mer rettferdig verden.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!