På sporet av noe ekte

Forfatter: Vegard Holm

Utgiver: Luther forlag

Læringsmål: Målet er å trigge folk til å søke det som bygger opp, det som gir liv og det å oppdage hvem de er som mennesker – og da som Guds mennesker.

Målgruppe: Ungdom (18-25 år)

Denne boka fyrer løs med spørsmål. Tidvis store spørsmål, men er det ikke nettopp de store spørsmålene som også er de mest spennende? Den handler også om å søke det ekte. Om å skille mellom ekte og uekte, sant og usant.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!