Bibelfakta (studieplan i nettutgave)

Forfatter: Anne Adams (Oversatt v/Vidar Kristensen)

Utgiver: IKO-Forlag

Pris:

Omfang: 10-15 timer

Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger. Se likheter og forskjeller på samfunnet den gang og nå.

Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom, fortrinnsvis i alderen 13−18 år

Innhold: Boken tar oss med inn i samfunnsforhold og livsstil i ”Bibelsk tid”.

Vi finner fakta om hvordan de bodde, hva slags mat de spiste, om tradisjoner og regler, hva de levde av, om klær, hvordan de reiste, om musikk, om det religiøse livet, om skole m.m. Det vises også til bibelfortellinger slik at fortelling og fakta bindes sammen.
Spørsmål i boken utfordrer leseren til å slå opp i Bibelen.

1. samling: Bolig, mat, bryllup og begravelse s. 4−29
2. samling: Politikk, håndverk og klær s. 30−52
3. samling: Bønder, fiskere og handel s. 53−71
4. samling: Reise og militærliv s. 68−94
5. samling: Jødisk gudstjenesteliv og undervisning s. 95−123

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!