Bibelens røde tråd

Leif Nummela tar oss med på en spennende reise gjennom Bibelen og viser at det midt i et stort mangfold går en rød tråd fra første til siste side - Guds frelsesplan - som til sist blir til virkelighet gjennom Jesus Kristus.

Forfatter: Leif Nummela

Utgiver: Sambåndet forlag

Omfang: 16 timer

Læringsmål:  Gi en spennende reise gjennom Bibelen, som vise at det er en rød tråd fra første til siste side – Guds fredsplan – som til sist blir virkeliggjort gjennom Jesus Kristus

Målgruppe: Voksne

Bibelen er en omfattende og variert bok. Stilartene er ulike, forfatterne er mange, og fortellinger strekker seg over flere tusen år. En leser kan lett miste oversikten. I denne boken er det hjelp å få.  Boken inneholder en rekke tabeller og tidslinjer, som gir leserne både dyp innsikt, god oversikt og en rekke ahaopplevelser.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!