Berørt, begeistret og fornyet!

Å gi plass for bibelfortellingene

Forfatter: Tor Ivar Torgauten

Utgiver: IKO

Omfang: 8-10

Læringsmål: Bidra til fornyelse av bibelformidling. Bli bedre i stand til å formidle bibelfortellinger til alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.

Målgruppe: Frivillige i organisasjoner og menigheter, prester, kateketer og menighetspedagoger

Innhold: Forkynnelse eller formidling av de bibelske tekster skal være «tilrettelagt» for alle mennesker. Den må være universell, i den forstand at den møter alle som er til stede. Det handler om å lytte til de forskjellige tilhørerne og anvende denne lærdommen i forkynnelsen. Boka er en presentasjon av en formidlingsmetode og inneholder mange eksempler på hvordan bibelfortellingene kan formidles med mye mer enn ord.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!