157 bønner

La oss be - samtaleopplegg

Forfatter: Red. Johne Stødle, Maria Bjørdal og Nils Terje Andersen

Utgiver: Luther/Acta

Omfang: 12 - 18

Læringsmål: Lære om bønn. Lære å be. Utforske og samtale om tro

Målgruppe: Konfirmanter og unge voksne

Innhold: Mennesker har bedt til Gud til alle tider, overalt. Men hvem er Gud? Hvordan ber jeg? Hva skal jeg be om? 157 bønner er en bønnebok som passer godt for ungdom og voksne. Det er en samling av mange forskjellige typer bønner, skrevet av forskjellige typer mennesker. I 157 bønner finner du både eldgamle og nyskrevne bønner av blant annet Den hellige Birgitta, Mor Teresa, Augustin, Leonard Cohen, Maria Solheim, Rudi Myntevik, Synniva Gylver og Anne Kristin Aasmundtveit. Bakerst i boken finner du blant annet emneregister, ordforklaringsliste og veiledning til ulike måter å be på.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!