Markering av 70 år med livslang læring

Torsdag 5.mai markerte vi at K-stud er 70 år i år! Vi samlet inviterte gjester fra medlemsorganisasjonene våre, representanter fra ulike studieforbund og våre samarbeidspartnere i Frivillighet Norge, Kulturalliansen og Vofo – Voksenopplæringsforbundet. Det ble en flott markering med gode ord om det K-stud har lagt til rette for når det gjelder opplæring for voksne rundt om i hele landet i ulike kristne menigheter og organisasjoner. Det ble fremhevet at K-stud er en viktig bidragsyter inn i arbeidet for å løfte frem betydningen av midlene, og at studieforbundet har et stort fokus på viktigheten av å tilrettelegge for at alle kan delta på lik linje.

                              
Daglig leder Hege ledet feiringen

Se film fra markeringen her (Filmet av PinseUng)
Film 1
Film 2
Film 3

Kirkens teaterskole, Drammen underholdt med deler av sin oppsetning av et teaterstykke om Frans av Assisi. De har fått prosjektmidler for å starte dette av K-stud. Sturla Bergkaker, tidligere generalsekretær i Vofo, holdt et kåseri om folkeopplysningens utvikling og betydning for demokratibygging og folkelig engasjement. Vi fikk hilsener fra Stian Slotterøy Johnsen(Frivillighet Norge), Marianne Ween (Kulturalliansen), Stian Juell (vofo), Ingunn E.Ulfsten (Pinsebevegelsen), Stine Kiil Saga (Den norske kirke) og Øyvind Woie (KABB).

  

 

   

 

  

Foto: PinseUng og K-stud

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!