Maria setter livslang læring på dagsorden i Europa

I sommer ble vårt styremedlem Maria Greenberg Bergheim enstemmig valgt inn i styret for EAEE – Protestant and Anglican Network for life-long learning in Europe. Der representerer hun K-stud. I styret sitter det medlemmer fra Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland og Tsjekkia i tillegg til Norge.

Maria var med på studietur med EAEE til Tallin i fjor, og ble begeistret.

 

– Hva er det med EAEE som er så fint, Maria?

EAEE er en viktig organisasjon med et stort potensiale. Et europeisk nettverk med et samlende fokus, som setter livslang læring på dagsorden og ikke minst har høyt tak i viktige faglige diskurser som engasjerer oss. Mulighetene for å lære av hverandre og andre lands erfaringer er unik i denne sammenheng. 

Maria gjorde også inntrykk på deltakerne og styret, og de sa mye godt om henne da vår daglige leder Hege traff de fleste av dem igjen på EAEEs studietur i Wittenberg i sommer. Bla. trakk de fram Marias entusiasme for EAEE, og hennes ideer for videre arbeid. Maria, som til daglig jobber som nasjonal leder for politikk og samfunn i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid), sa ja med en gang da vi spurte om hun kan tenk seg å bli med i styret.

 

– Hvorfor sa du ja?

EAEE står på mange måter ved et veiskille på retningen videre. Det å kunne få være med å forme dette og bidra med min kompetanse inn i dette syntes altfor spennende til å ikke takke ja til. Det er virkelig en ære og bli nominert og å få representere K-stud inn i dette styret. 

 

– Hva vil du bidra med i styret?

Først og fremst vil jeg ha god dialog med K-stud om hva de prioriterer som viktig for EAEE fremover. I tillegg vil jeg nok ha et sterkt fokus på å legge til rette for et godt arbeidsklima i styret og etterstrebe god fremdrift. Når det er sagt ligger hvordan vi som medmennesker tar imot innvandrere i våre liv og i vårt samfunn mitt hjerte nært, så i alle sammenhenger vil nok dette også forme mitt bidrag.

Neste år skal den årlige studieturen være i Oslo. K-stud og KIA inviterer, og Maria og Hege har snekret sammen et spennende program. Temaet for turen er Faith and Religion in Work With Migrants.

 

– Hva mener du er høydepunktet på studieturen til Oslo?

Vi har satt sammen et veldig godt program så det er vanskelig å trekke ut et høydepunkt, men jeg gleder meg til å samles igjen og å dele erfaringer både med fagfolk som er invitert til å forelese og med alle de engasjerte studietur deltagerne. Jeg tror også at de som er invitert til å forelese kommer til å lære mye bare ved å forelese for en kompetent og nysgjerrig gruppe som dette. Jeg gleder meg.

Vi ønsker Maria lykke til i styret, og gleder oss til studieturen i Oslo neste år. Både til å formidle hva opplæringen i våre medlemsorganisasjoner bidrar til her i Norge, og hvordan vi jobber. Og ikke minst til å bli utfordret av våre venner i Europeiske kirker og organisasjoner.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!