Mange ungdommer får opplæring!

K-stud har en langt høyere andel ungdom enn andre studieforbund. De får opplæring gjennom lederkurs, konfirmasjonsundervisning og i smågrupper.

 

Omfang og utvikling

Ved utgangen av 2015 hadde K-stud 79 medlems- og samarbeidsorganisasjoner. Disse gjennomførte 5 250 kurs med 139 011 kurstimer og 42 212 deltakere i 2015. Det er en økning på 2,05 % i antall kurstimer. Antall kurs økte med 3,5 % og antall kursdeltakere økte med 2,6 %.

Pinsebevegelsen er fortsatt størst, med over 33 708 kurstimer, fulgt av Den norske kirkes menigheter som har nesten 25 900 timer og Hekta med over 13 800 timer. Blant de ti største finner vi også Ungdom i Oppdrag, Normisjon, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Norges KFUK-KFUM, Frikirken, Misjonssambandet og KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid). Til sammen har de ti største over 115 000 kurstimer.

 

Emner

Kristendomsfag er det emnet det gis mest opplæring i. Dette utgjør 57 % av alle kursene. Norskkurs for flyktninger og innvandrere har økt svært mye de siste årene. Fra 2014 til 2015 registrerte vi 21,5 % flere norskkurs.  «Sang, musikk og drama» er det nest største emneområdet,  fulgt av «Natur, idrett og friluftsliv» og «Organisasjon og ledelse».

 

Aldersfordeling

I K-stud er hele 40 % av kursdeltakerne mellom 14 og 19 år, og dette er en langt høyere andel enn i andre studieforbund. Blant våre medlemmer er ungdomsorganisasjonene store, særlig med sine leirer. I tillegg er det mye smågruppe, konfirmasjonsundervisning og noen lederkurs for ungdom. Samlet sett utgjør de mellom 14 og 29 år over halvparten av kursdeltakerne (nesten 56 %).

I de andre aldersgruppene, ser vi at gruppene 20-29 år og 60 + er tilnærmet like, med over 15 % på hver. Aldersgruppen 30-39 har over 10 %, mens 40-49 og 50-59 er de laveste med noe over 9 % hver.

I alle aldersgruppene er kvinner i flertall, fra 56% blant tenåringene til 64% i aldersgruppene 20-29 og 60+. Det er interessant å se at det er i den laveste aldersgruppen hvor forskjellen mellom kvinner og menn er minst.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!