Langsiktig arbeid gir resultater

I år får Kristelig studieforbund (K-stud) 752 000 kr mer i statsstøtte. Det gjør det mulig å styrke opplæringsvirksomheten i medlemsorganisasjonene våre.

Økningen består av 714 000 kr mer i opplæringstilskudd og nesten 38 000 mer til tilrettelegging av opplæringen (tilretteleggingstilskudd). I flere år har statsstøtten til K-stud økt noe fordi vi har vært i vekst. Så lenge andelen vår av det totale kurstimetallet for studieforbundene øker, får vi uttelling for veksten vår. Men de siste årene har bevilgningene over statsbudsjettet kun hatt små justeringer, og de tre siste årene har det stått tilnærmet stille, uten prisjustering. Da er det egentlig ikke mye vi får igjen for å vokse. I fjor måtte vi redusere den ene timesatsen for å kunne gi tilskudd til forventet opplæring i menigheter, lag og foreninger over hele landet.

Sammen med VOFO og de andre studieforbundene har vi to ganger de siste årene klart å stoppe regjeringens forslag til dramatiske kutt i statsbudsjettettet. Etter målrettet arbeid ser vi resultater. Begge gangene er kuttet stoppet. At vi for første gang på mange år har fått justering for prisstigning gir håp om enda bedre uttelling framover. Vi er ekstra spent på regjeringens evaluering av studieforbundsordningen, og hvilke endringer som kommer. Vi skal gjøre vårt for at opplæringsvirksomheten i frivilligheten blir styrket.

K-stud ser frem til å tildele mer til kurs og studiegrupper i hele landet, og vi oppfordrer kursarrangører til å gjøre opplæringen tilgjengelig for alle. Ved ekstra tilrettelegging, kan man søke om tilretteleggingstilskudd.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!