Lage studieplan eller bruke en forhåndsgodkjent?

Før man starter opp kurset eller studiegruppen, må opplegget være godkjent for å kunne søke tilskudd fra K-stud. Vi har også mange forhåndsgodkjente standard studieplaner.

K-stud har laget studieplaner i forskjellige kategorier, og som favner flere temaer. Vi har noen studieplaner for bibelstudier, en for sorggrupper  og flere under sang, musikk og drama. Dersom dere har veldig mange timer pr semester kan det hende dere uansett må lage en egen studieplan. Ved å bruke en standard studieplan blir det enklere for deg å holde kurset og å søke oss om tilskudd.Alle våre standard studieplaner ligger i vår tilskuddsportal.

Punkter i en studieplan:
  1. Læringsmål. Beskriv hva deltakerne skal lære under kurset – hvilke kunnskaper, ferdigheter og/eller holdninger forventes det at deltakerne skal ha etter at kurset er ferdig?
  2. Målgruppe. Hvem passer kurset for, og hvilke forhåndskunnskaper bør de eventuelt ha for å være med?
  3. Varighet. Hvor mange kurstimer legges det opp til? Det kan være lurt å definere et tidsintervall i stedet for et eksakt antall kurstimer, det gir større rom for fleksibilitet.
  4. Innhold. Hovedtemaet for kurset, og alle delemnene som opplæringen skal omfatte. Nivået på kurset må med – er det et grunnleggende kurs, videregående kurs, eller er kurset på et avansert/høyere nivå?
  5. Læringsressurser og metode. Hvordan vi skal oppnå læringsmålene – hvilke pedagogiske ressurser og metoder velger vi? Eksempler: Skal kurset ha en lærer? Skal vi basere oss på deltakernes egne kunnskaper og erfaringer? Skal vi ha noe studiemateriell som kan brukes som grunnlag for kurset? Skal det være introduksjon og praktiske øvelser, eller innledning og drøftelser? Vil vi bruke rollespill eller dra på ekskursjon eller studiebesøk?
  6. Evalueringsmetode. Beskriv hvordan kurset skal evalueres, underveis og/eller ved aktivitetens slutt – både deltakere og arrangør (lærere/ledere) bør evaluere kurset. Hensikten er å gjøre læringsprosessen enda bedre underveis, få innsikt i utbyttet av kurset og få til enda bedre resultat ved neste kurs. Eksempler på hva evalueringen kan omfatte: Underveis – hvordan fungerer kurset, er det behov for å justere noe? Etter avslutning – hvordan fungerte kurset (gjennomføring, metoder, ressurser, læringsfellesskap, nivå, tidsbruk), hvilket resultat fikk vi (læringsutbytte for deltakerne og nytte for arrangøren) og hva kan vi lære av dette med tanke på neste kurs?

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!