Lærerik og inspirerende kurshelg!

Jeg ble inspirert til å lære meg mer. Lærte masse fra en inspirerende og kunnskapsrik instruktør (sitat deltaker).

Takk for alle som var til stede på Årets kurs i helgen 1.-3. april på Soria Moria! Det var en helg med god stemning og engasjerte kurslærere og deltakere. Flere ga uttrykk for at det var godt å kunne samles og få nytt påfyll etter to år med få møtepunkter. Vi var omtrent 50 stykker samlet fra hele landet, og fra en god bredde av våre medlemsorganisasjoner.

Fredagen startet med inspirasjonsforedrag av Martin Alfsen, og Helga Samset fortalte historien om Josef med stor innlevelse og intensitet. Dette var en felles samling for kursene Bibelfortelling, danseinstruksjon og låtskriving. Resten av helgen fikk deltakerne på bibelfortelling gode tips til hvordan starte en historie og se for seg fortellingen i bilder. På danseinstruksjon med Siren Godø fikk deltakerne gode input på hvordan bruke DanseTV, hvilke danser som fungerer for ulike aldersgrupper, og at smil og positiv tilbakemelding fungerer alltid bedre enn kritikk. På kurset om låtskriving og arrangering fikk deltakerne gode tips til oppbygging av en låt, og også konkret tilbakemelding på egne sanger.

         

 

Det videregående kurset for baby- og småbarnssang ble ledet av Ruth Elisabeth Engøy og Hilde Svela. Her fikk deltakerne lære nye bibelverssanger og innblikk i arbeidet med generasjonssang. Kurset var en god blanding av teori og praksis, og deltakerne fikk med seg mange konkrete verktøy til sitt videre arbeid.

    

 

Etter endt kurshelg uttrykte flere av deltakerne at de hadde lært mye de kunne ta med seg og bruke i sitt lokale arbeid, og at dette var et fint avbrekk og en inspirerende samling der det å blant annet dele erfaringer med andre har stor verdi!

Dette var en fin opplevelse og inspirasjon tilbake til arbeidshverdagen (sitat deltaker).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!