Retter opp feil i statsbudsjettet 2021

Kulturdepartementet vedgår å ha gjort en beregningsfeil når det gjelder kuttet til studieforbundene, og at dette skal rettes opp.

K-stud og Vofo er glade for at Kulturdepartementet og deres politiske ledelse har snudd seg raskt og retter feilen. Vi mener fortsatt at det er behov for en økt satsing på studieforbundene og at økningen bør være på linje med økningen studieforbundene i Kunnskapsdepartementet har fått.

«Det er fortsatt behov for å jobbe for påplussing for også å få med prisveksten. Hvis ikke, er det likevel et reelt kutt», kommenterer daglig leder i K-stud Hege Fossum.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er tilskudd til studieforbund for første gang delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på denne delingen, men dessverre ser vi at det er et kutt i tilskudd til opplæring i frivillige organisasjoner over Kulturdepartementets budsjett, men dette skal rettes opp. Forslaget innebærer en økning i tilskuddet til studieforbundene som blir værende i Kunnskapsdepartementet og en nedgang for studieforbundene i Kulturdepartementet.

Ved eventuelle kutt er det frivillig sektors opplæring som rammes, med lederkurs for ungdom, norskkurs for innvandrere, bibelseminarer og opplæring av kor og band for å nevne noe», sier Hege Fossum, daglig leder i K-stud.

I K-stud får vi tilbakemelding om at disse midlene hjelper til å nå flere deltakere på kurs lokalt, innvandrerkvinner får anledning til å lære norsk som gir dem mulighet for å skaffe seg jobb og til å hjelpe barna med lekser. Bevilgningene har også betydning for trosopplæring for voksne i mange organisasjoner og menigheter, og for å kunne bevare den kristne kulturarven. Tilskuddet er viktig for at kvaliteten på opplæringen skal være god.

Studieforbundene har fått tilbakemelding om at vi har snudd oss raskt og tilpasset oss en ny situasjon det siste året, vi har derfor forventet økning i tilskuddet og hvert fall justering med tanke på prisveksten.

 

Les også mer fra vofo her

KA har også skrevet om denne saken

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!