Kursvirksomheten i 2018

K-stud fordelte drøyt 13,1 millioner kroner i ordinært opplæringstilskudd i 2018.

Fordelt på K-stud 72 medlems- og samarbeidsorganisasjoner ble det i 2018 gjennomført over 5 150 kurs med nesten 155 800 kurstimer og 37 700 deltakere. 17 av Kristelig studieforbunds medlemmer økte antall kurstimer i 2018. Pinsebevegelsen og Den norske kirke er stadig våre to største aktører, med henholdsvis ca. 30 000 og ca. 23 000 kurstimer i 2018.

 

Flere kurstimer og lengre kurs

Tallene viser en oppgang på hele 9 % i antall kurstimer. I antall kurs opplevde vi en nedgang på 2,9 %, mens antall kursdeltakere gikk ned med 10,1 % mot tallene i 2017. K-stud gir altså støtte til flere kurstimer i 2018, noe vi er fornøyde med. Likevel ønsker vi å jobbe med å økte de andre parameterne i 2019.

 

Når mange unge

K-stud er glad for at vi når så mange unge. Hele 39 % av deltakerne på kurs er mellom 14 og 19 år. Dette er både en økning internt i K-stud, i tillegg til at vi er klart størst på denne biten sammenliknet med de andre 13 studieforbundene. Inkluderer vi personer opp til 29 år, utgjør aldergruppen 14 til 29 år, over halvparten av alle våre kurs, med 55,5 %. I Kristelig studieforbund når vi fremdeles flere kvinner enn menn i alle aldersgruppen, men det er interessant å se at forskjellen mellom kjønnene er minst i aldersgruppen 14-19 år. Dette tyder på at vi når bredt gjennom ungdomsorganisasjonene og ungdomsarbeidet i menighetene.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!