Kulturalliansen

Mandag 5. september var det stiftelsesmøte for Kulturalliansen på Kulturhuset Sentralen i Oslo. Kulturalliansen er en ny paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene der Kristelig Studieforbund (K-stud) har vært aktivt med i etableringsprosessen. Bildet over fra venstre: Espen Kvamen Amundsen, Hege Irene Fossum og Turid Myrholt.

– Det er behov for å løfte opp det frivillige kulturfeltet, og her vil Kulturalliansen kunne spille en viktig rolle. Gjennom medlemskap i alliansen vil K-stud bidra til at det kristelige kulturlivet og frivillig opplæring i kulturlivet får en stemme inn i dette arbeidet, sier Hege Irene Fossum som er daglig leder i K-stud.

Styrke kulturpolitisk samarbeid

Ifølge sakspapirene for stiftelsesmøtet er det viktigste motivet for å stifte Kulturalliansen nødvendigheten av et sterkere kulturpolitisk samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene. Man ønsker også å styrke kulturfrivilligheten sin posisjon og rammevilkår i samfunnet, og ha en tydeligere stemme.

Kor, dans og drama

Mange av K-stud sine medlemsorganisasjoner driver utbredt kulturarbeid, blant annet gjennom opplæring i kor, band og musikaler.

– Vi tenker det er viktig for oss som organisasjon å markere oss i større grad kulturpolitisk. Veldig mye av arbeidet vårt og medlemmene våre er jo innenfor kulturfeltet i for eksempel korgrupper, dans og drama, så det er viktig og riktig for oss å være med i en slik større sammenheng, sier Espen Kvamen Amundsen som er programkoordinator for musikk i KFUK/KFUM.

Han tror ikke bevisstheten om at de som kristen organisasjon også er en kulturaktør er like stor over alt.

Kristne menigheter og organisasjoner er aktuelle kulturarenaer

Kulturrådgiver i Kirkerådet, Turid S. Myrholt, har representert K-stud i arbeidsgruppen for Kulturalliansen frem mot stiftelsesmøtet og ble der valgt inn i interimsstyret som skal fortsette å utarbeide hva Kulturalliansen skal være frem mot første ordinære årsmøte. Hun mener det er naturlig at kristen-Norge og kirken bør ha en sentral rolle i Kulturalliansen.

(Bildene er tatt av kpk og teksten er stort sett også fra kpk).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!