Krevende med kurs og grupper under pandemien?

Det kan være vanskelig å oppfylle kravene for tilskudd under usikre tider under pandemien. Men vi håper dere klarer å opprettholde deler av opplæringen til tross for restriksjoner, og det vil vi prøve å hjelp litt til med!

 

Fleksible ordninger

Det er mer krevende å planlegge og gjennomføre kurs og smågrupper under pandemien. Dette har vi full forståelse for! Endringer i restriksjoner, med varierende antallsbegrensninger og andre smittevernregler fører til uforutsigbarhet og usikkerhet. I tillegg er det varierende oppmøte pga. karantene og sykdom.

Vi er fleksible, og legger til rette for at dere skal kunne gjennomføre opplæringen til beste for deltakerne deres.

  • Hvis dere har færre godkjente deltakere pga. korona, ber vi dere likevel å sende inn søknaden slik at vi kan vurdere dispensasjon fra minstekravet på 4 med oppmøte på 75%. Dere må begrunne hvorfor det er færre deltakere i søknaden.
  • Hvis dere ikke kommer i gang så tidlig på året som planlagt, måtte avlyse noen samlinger eller måtte avslutte opplæringen tidligere pga pandemien, ber vi dere sende inn søknad for de samlingene dere har hatt. Begrunn i søknaden hvorfor timetallet avviker fra studieplanen.
  • Det er bedre å ha et kortere kurs, enn ingen opplæring. Kanskje det er bedre å planlegge for et kvartal av gangen? Eller dele studieplanen opp i tematiske moduler? Da kan det bli mer forutsigbart, og lettere å opprettholde antall deltakere. Dere kan bruke samme studieplan, og begrunne i søknaden hvorfor dere har færre kurstimer, og hvilken del (eller modul) fra studieplanen dere har gjennomført.

Følg med på nyhetsbrev eller vår facebookside for å få med dere siste nytt om tilskuddsordninger og ulike tilpasninger under pandemien. Blant annet gir vi ekstra tilskudd for kursene som ble avsluttet høsten 2021, og vi viderefører denne ordningen med noen justeringer.

(Foto: Gjermund Øystese)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!