Kompetansepluss frivillighet – Søk om penger til opplæring nå!

Ønsker dere å holde kurs i lesing, skriving, regning, muntlige eller digitale ferdigheter? Da kan dere søke om støtte til dette gjennom Kompetansepluss frivillighet!

Kompetanse Norge lyser årlig ut midler, og søknadsfristen i 2018 er 10.desember.

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Les mer om ordningen her

Hva er Kompetansepluss frivillighet?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende
•leseferdigheter
•skriveferdigheter
•regneferdigheter
•muntlige ferdigheter
•digitale ferdigheter
•norsk eller samisk

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!