Kompetansepluss frivillighet 2020 – søk om tilskudd nå!

Ønsker dere å holde kurs i lesing, skriving, regning, muntlige eller digitale ferdigheter? Da kan dere søke om støtte til dette gjennom Kompetansepluss frivillighet!

Kompetanse Norge lyser årlig ut midler, og søknadsfristen for 2020 er 9.desember 2019.

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Les mer om ordningen her

Hva er Kompetansepluss frivillighet?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende
•leseferdigheter
•skriveferdigheter
•regneferdigheter
•muntlige ferdigheter
•digitale ferdigheter
•norsk eller samisk

Ved årets utlysning er kurs som kombinerer data enten les/skriv, og eller regning, og/eller muntlige ferdigheter prioritert.

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!