Kompensasjon for løpende utgifter 1.halvår 2021

Sitter dere igjen med løpende kostnader ved kurs og grupper som måte avlyses eller stoppe opp/reduseres vårsemesteret 2021?

Kristelig studieforbund åpner opp igjen kompensasjonsordningen vi hadde i 2020.

Dette gjelder løpende kostnader ved kurs og annen opplæring som er avlyst eller redusert 1.halvår 2021, som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19.

Med kurs og annen opplæring menes kurs og seminarer, bibelgrupper og andre smågrupper, konfirmasjonsundervisning, studieturer, kurs og opplæring på leir, opplæring i kor, band, lovsangsteam, musikaler, babysang og andre sang- og musikkgrupper.

Se kriterier for tilskuddsordning og eget søknadsskjema vedlagt.
Søknadsfristen er den 15. august 2021.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!