Kompensasjon for avsluttede kurs før 12.mars og økte satser for nettkurs

Kompensasjon for kurs med mindre enn 8 kurstimer før 12.mars

Kristelig studieforbund innfører en kompensasjonsordning for kurs som ble avsluttet med for få kurstimer som følge av smittevernråd og -pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19.

For kurs som måtte avsluttes etter 12. mars 2020, og som ikke nådde opp til minimumsgrensen på 8 kurstimer kan dere få tilskudd for de timene dere har gjennomført. Dette forutsetter både at kurset ikke starter opp igjen senere og at dere har minst 4 kurstimer. De som faller inn under kompensasjonsordningen for løpende kostnader ved avlyste eller avkortede kurs kan ikke få dette tilskuddet i tillegg. Kor og andre faste grupper som tar opp igjen opplæringen sin til høsten, bes ta med samlingene og timene fra tidligere i år, i neste søknad.

Hvordan søke? Dere søker på vanlig måte i MineKurs, og skriver under Andre opplysninger at dere måtte avslutte opplæringen pga. korona-restriksjoner, og at dere ikke fortsetter kurset/gruppa senere.

Økte timesatser for nettkurs

Styret har nå vedtatt at timesatsen for tilskudd til kurs og grupper som gjennomføres med elektronisk kommunikasjon i perioden 12. mars til 1. august 2020 økes fra 70 til 90 kr for studiegrupper og fra 105 til 130 kr for kurs inklusiv opplæring av sang/musikk/dramagrupper. De som har søkt og fått tilskudd til kurs som allerede er gjennomført, vil få etterbetaling av tilskudd. På denne måten vil vi stimulere til mer opplæring på nett. Flere av nettkursene får mindre tilskudd fordi timetallet er redusert når det gjennomføres på nett, men har likevel de samme kostnadene. Ved å øke satsene kommer vi også i møte med de som har ekstra kostnader og arbeid med å legge til rette for nettbasert opplæring.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!