Inspirasjon

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Inkluderende fellesskap

7. desember 2015
Dette ressursheftet om integrering og gjensidig inkludering av innvandrere i menighet og lokalsamfunn, er tilgjengelig her på siden! Ofte er[...]
Les mer Les mer

Hvordan lede en studiegruppe

16. desember 2015
Gruppelederen og samspill Vi anbefaler å ha en gruppeleder. Det vil kunne gi et best mulig utbytte, både faglig, åndelig og sosialt. Dere kan la[...]
Les mer Les mer

Samtaleledelse

16. desember 2015
Starte samtalen For å skape en atmosfære for deltakelse, der alle bidrar, er det viktig at alle i gruppen kjenner litt til hverandre. En[...]
Les mer Les mer

Gode grunner for studiegrupper

16. desember 2015
Hvorfor starte en studiegruppe? Først og fremst fordi det er en god læringsarena for troen og livet! Styrken ved studiegruppa er at man sammen[...]
Les mer Les mer