Inspirasjon

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Gode grunner for studiegrupper

16. desember 2015
Hvorfor starte en studiegruppe? Først og fremst fordi det er en god læringsarena for troen og livet! Styrken ved studiegruppa er at man sammen[...]
Les mer Les mer