K-studs årsmøte 2016

Nå er det årsmøtetid, og K-stud innkaller sine medlemsorganisasjoner til årsmøte i Oslo 19.mai 2016.

I forbindelse med årsmøtet, arrangerer vi en temasamling som omhandler integrering og hvordan våre miljøer kan bidra til god inkludering av innvandrere. Vi får innledning fra to som har mange og gode erfaringer med dette! Etter temasamlingen får vi hilsen fra Trond Giske (KUF-komiteen) og Gro Holstad (VOFO). Deretter følger årsmøtesakene.

Temasamlingen er åpent for alle, men greit å vite om du kommer slik at vi setter frem nok stoler, e-post: post@k-stud.no

Her er programmet:

Sted

P-Hotels Oslo, Grensen 19.

Program

09.30 Registrering med kaffe/te og frukt

10.00 Andakt

10.15 Faglig tema: Hvordan kan menigheter og organisasjoner bruke studievirksomhet i arbeidet med å inkludere flyktninger og innvandrere?

Daghøyskole for asylsøkere – en skole for livslyst og mestring

v/ Silje Sjøtveit, diakon i Kirken i Tinn. Sjøtveit driver Daghøyskolen i Tinn og har utviklet kursmateriellet de bruker. Hun tar med seg veiledningshefter for salg.

Inkludering i det norske samfunnet ved hjelp av læring. Hva bør man ta hensyn til for å lykkes? Samarbeidsformer og erfaringer med ulike kurstilbud.

v/ Mei Lian Chou, Regionleder i KIA Sør

11.30 Lunsj

12.30 Politisk hilsen til årsmøtet

v/ Trond Giske fra utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) i Stortinget. Han får et par utfordringer på forhånd som han vil svare på.

12.40 Hilsen fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

v/ generalsekretær Gro Holstad.

12.50 Årsmøtesaker

15.00 Avslutning

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!