Etterlyser læring i kulturmeldinga

– Skolene stenger kulturlivet ute, er den klare beskjeden fra Hans Olav Baden, som representerte to av K-studs medlemsorganisasjoner under høringen på Stortinget for kulturmeldingen.

Kristelig studieforbund (K-stud) og Studieforbundet natur og miljø (N&M) hadde bedt om plass på høringen for kulturmeldingen Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida. Studieforbundene, ved daglig leder i K-stud, Hege Fossum, og daglig leder i N&M, Tine Bjonge, møtte sammen på Stortinget. Med seg hadde de også Hans Olav Baden fra KFUK-KFUM Kulturskole.


Etterlyser opplæring i kulturmeldinga

– Vi slutter oss til hovedlinjene i kulturmeldinga, men savner opplæring i det frivillige kulturlivet. Læring er avgjørende for rekruttering, kvalitetssikring og videreutvikling av det frivillige kulturlivet, og bidrar også til profesjonell kulturutøvelse. Studieforbundsordningen gjør det mulig å gi faglig oppfølging lokalt, og er redskap for inkludering og kulturelt mangfold, demokratibygging og økt samfunnsdeltakelse, innledet Hege Fossum de få minuttene hun hadde fått til rådighet med.

– Jeg ønsker at dere skal sitte igjen med kjerneordet opplæring. Denne dagen hadde vært helt meningsløs hvis det ikke hadde vært opplæring innenfor kulturfeltet. Da hadde vi ikke hatt noe kulturliv. Jeg står her som en lokal kulturarbeider. Mitt budskap er å understreke studieforbundenes betydning og opplæringens betydning. Man blir sett, veiledet, får kompetanse og det er mye livsmestring i dette, understrekte Hans Olav Baden.


Voksenopplæringsloven følges ofte ikke opp av skolene
Hans Olav Baden arbeider til daglig som organist i Holmlia kirke og som prosjektleder og KFUK-KFUM Kulturskole. På Stortinget denne dagen representerte han to av K-studs medlemsorganisasjoner. Han brukte sine minutter til å eksemplifisere hva som bør jobbes med for å løfte kulturlivet.

– Ung i Kor Oslo skulle arrangere korhelg. 70 skoler sa nei til å stille sine lokaler til disposisjon, etter bare noen timer, per mail. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha arenaer for å kunne ha et livskraftig og fruktbart kulturliv, mener Baden som også viste til Voksenopplæringsloven.

– «Dersom det skjer i ukedagene før kl. 21.00 skal alle kurs som mottar støtte fra studieforbundene få tilgang til skole gratis.» Dette gjennomføres ikke. Dette må løftes opp og gjennomføres, avsluttet Baden.

Politikerne fikk også anledning til å stille spørsmål, noe både Venstre og SV benyttet anledning til.

Se hele høringen og spørsmålsrunden her. (K-studs innlegg fra 1:02:15.)

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!