K-stud på Arendalsuka

K-stud skal for første gang ha et eget arrangement under Arendalsuka i august. I samarbeid med Kirkerådet (Den norske kirke) skal vi arrangere en samtale med tittelen:

 

«Tilværelse gave – en samtale om livet som gave og utfordring for fellesskapet.»

 

Tilværelsens gave, et nytt dokument fra Kirkenes Verdensråd, setter fokus på fellesskap som består av alle, uavhengig av funksjonsgrad. Vi inviterer til en åpne samtale om livet som gave og om forholdet mellom individ og fellesskap. Er synet på evner og produktivitet bestemmende for menneskets verdi? Hvordan kan vi snakke om livet som en gave, dersom livet innebærer nedsatt funksjonsevne eller hvis man er født inn i destruktive sosiale og økonomiske forhold? Og hvordan veie forholdet mellom målbare samfunnskostnader knyttet til inkludering og likestilling på den ene siden, og vanskeligheten ved å måle verdien i et fellesskap på andre siden?

Vi legger dette opp til en panelsamtale mellom 4 politikere, en prest og en samfunnskritiker.

 

Les mer om arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Velkommen!

 

Bildet: Hanna Arrestad, Arendalsuka

 

 

 

 

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!