Ekstra tilskudd til kurs og studiegrupper denne høsten!

I 2020 og i starten av 2021 har det vært store begrensninger for å kunne gjennomføre kurs og studievirksomhet i våre medlemsorganisasjoner. Vi ønsker å stimulere til mer opplæring resten av 2021, og vil bidra for å gjøre det lettere å komme i gang igjen.

Vi regner med at det for flere vil bli krevende å starte opp kursvirksomheten igjen av ulike årsaker, enten det dreier seg om bortfall av inntekter de trenger for å starte opp igjen, eller det handler om rekruttering av deltakere eller frivillige som kan drive opplæringen.

 

Ekstra tilskudd til alle

Alle som gjennomfører opplæring i 2.halvår 2021 og får tilskudd fra oss, får et ekstra tilskuddsbeløp som legges til timestøtten. Hensikten med dette er å gi inspirasjon til å fortsette med opplæring, og en kompensasjon for den krevende situasjonen som ligger bak oss med nedstengning, omlegging og smitteverntiltak.

K-stud innfører Stimuleringsordning 3 for opplæring som gjennomføres under andre halvår 2021, inklusiv pågående kurs som starter opp før 1. juli.

Det gis et ekstra tilskudd til alle opplæringstiltak med 2 000 kr til kurs og sang- og musikkgrupper og 500 kr til studiegrupper. Det gis 500 kr til både delkurs og studiegrupper ved større leirer o.l.

Lykke til med planlegging og oppstart av kurs og studiegrupper igjen!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!