K-stud forventer økte bevilgninger fra regjeringen

Den nye regjeringsplattformen prioriterer studieforbund som en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. – Vi forventer mer penger til kurs, sier daglig leder i K-stud.

 

Kristelig Studieforbund, K-stud, er fornøyd med at regjeringen vil «styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene». Dette er et av ni punkter under fanen «livslang læring» i den nye regjeringens plattform.

– Dette var en positiv overraskelse, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum.

Hun håper at regjeringen følger opp dette med mer penger til studieforbundene.

– Jeg forventer at dette vil medføre økte bevilgninger. Vi har opplevd i flere år at tilskuddet har stått på stedet hvil, med eller uten prisstigning, og har opplevd en reel reduksjon over lengre tid, sier Fossum.

 

Innvirkning fra Venstre

Fossum er ikke i tvil om hvilket parti som har æren for at studieforbundene nå er prioritert i regjeringens utdanningsplattform.

– Vi forstår at Venstre har hatt en innvirkning her og vi setter stor pris på at man har kommet til en enighet om å ville styrke dette feltet, sier hun.

I høst foreslo regjeringen å kutte støtten til studieforbundene med 22, 5 millioner. Det ville betydd 1, 7 millioner i kutt for K-stud som fryktet at 800 kurs i kristen regi da kunne falle bort.

– Det var Venstre sammen med Krf som bidro til at det ikke ble et kutt i høst, sier Fossum.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO), som er studieforbundenes interesseorganisasjon, er også fornøyd med regjeringens prioritering.

– Det er inspirerende å se en uttalt anerkjennelse av studieforbundene fra nye regjeringspartnere, uttaler generalsekretær i VOFO, Gro Holstad på egne hjemmesider.

– Nå må vi brette opp ermene og ta fatt i utfordringer vi har identifisert i strategien vår. Det handler om å få flere med i læring, fremme inkludering og forhindre utenforskap, sier hun.

 

– Tilskuddsnivået har mye å si

Fossum tror regjeringens prioritering av studieforbundene kan bety mye for aktiviteter og opplæring i de kristne organisasjonene.

– Hvis dette medfører økte bevilgninger blir det enklere for oss å opprettholde den aktiviteten som foregår i våre medlemsorganisasjoner. Vi ser jo at tilskuddsnivået har veldig mye å si for om man kan realisere de kursene man planlegger, sier lederen for K-stud.

Kursstøtten de kristne organisasjonene får gjennom K-stud er, ifølge Fossum, svært viktig for ledertrening og -rekruttering.

– Vi hørte veldig tydelig tilbakemelding i budsjettkampen, særlig fra barne- og ungdomsorganisasjonene, at den støtten har veldig mye å si for at de skal kunne ha gode lederkurs og favne flest mulig av de unge potensielle lederne, sier Fossum.

Å kunne tilby kurs med lavest mulig kostnad for deltakerne og dermed inkludere flest mulig er også viktig for organisasjonene.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra dem som satser på utsatte målgrupper, de som faller innenfor det også regjeringen snakker om med utenforskap og inkludering, sier Fossum og nevner organisasjonenes arbeid blant innvandrere som et eksempel.

 

Tekst: Kristelig pressekontor (KPK).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!