«Inspirerende, variert og godt»

….dette var noen av kommentarene til deltakerne på Årets kurs 2018.

K-stud gjennomførte Årets kurs helgen 6.-8. april på Soria Moria Hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo. Vi hadde i år tre pararelle kurs: Videregående babysang, lederkurs om grenseoverskridende adferd og gruppeledelse og gruppedynamikk. Disse kursene samlet i overkant av 80 deltakere fra mange av våre medlemsorganisasjoner.

Videregående kurs i babysang hadde mange spennende foredragsholdere, og kursdeltakerne fikk blant annet metoder og verktøy for kreativ formidling for de minste, formidling av fortellinger og sanger og hvordan bruke babysang på gudstjeneste og eldresenter. Kurset samlet i underkant av 40 deltakere fra forskjellige steder i landet, og mange av deltakerne syntes opplegget var bra og at det hadde en fin bredde i seg. Babysangkurset ble gjennomført i samarbeid med IKO.

Lederkurs om grenseoverskridende adferd ble holdt av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Tormod Kleiven. Kursets deltakere var godt spredt i både alder, menighet/organisasjonstilhørighet og erfaringer. Deltakerne poengterte dette selv, og sa at de var gledelig overrasket over den store spredningen, noe som bidro til mer dynamikk og spennende diskusjoner. Deltakerne trakk dessuten frem flinke kursledere og at det var interessant, utfordrende og lærerikt.

Gruppeledelse og gruppedynamikk hadde flere kursledere fra forskjellige organisasjoner og kirkelige sammenhenger. Målet med kurset var at deltakerne skulle få økt kompetanse om å lede en studiegruppe og hvordan man kan skape god dynamikk i gruppa, få større innsikt og trygghet i egen rolle som smågruppe-leder og få kjennskap til ulike metoder for studiegrupper. Salt Bergenskirken og Hillsong kom med eksempler fra deres gruppearbeid, IKO og Brage Midtsund (forfatter av Delta-bøkene) hadde en seanse om praktisk gruppearbeid, og psykiater og gruppeterapeut Anne Kristine Bergem hadde foredrag om gruppedynamikk. Noen av deltakerne trekker frem at det var variasjon i foredragene, men at det var en sammenheng og retning på det. Andre sier at de har blitt inspirert og at de har møtt mange fine folk.

Alt i alt ble dette en vellykket kurshelg med faglig påfyll, og glede over gamle og nye bekjentskaper!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!