Hopp til innhold

Inkluderingstilskudd

Ny tilskuddsordning for inkludering!

Målgruppe
Inkluderingstilskuddet har som formål å bidra til deltakelse og inkludering, å motvirke utenforskap og gi tilgang til opplæring for alle. Tilskuddet skal være en hjelp til å kunne gi et godt tilbud, og nå bredest mulig ut til ulike målgrupper og satsningsområder. Hvis dere har ekstra kostnader eller trenger mer midler for å kunne gjennomføre tilbudet, kan det utløse Inkluderingstilskudd.

Aktuelle målgrupper kan være mennesker med nedsatt funksjonsevne, personer som har psykisk sykdom, rusavhengige, innvandrere og flyktninger, ungdom som har falt utenfor utdanning og arbeid, arbeidsledige, eldre personer jfr. «et aldersvennlig samfunn» og andre sårbare grupper.

Kanskje dere har noen ideer dere ikke har økonomi til å sette i gang, eller står i fare for å måtte redusere et godt etablert tilbud? K-stud er glad for å kunne bidra til at våre kursarrangører kan gi gode læringsopplevelser for enda flere!

«Vi er stolt over det gode arbeidet som våre medlemmer gjør for at alle skal få nye muligheter ved hjelp av opplæring. Jeg håper det nye inkluderingstilskuddet vil gjøre det lettere å fortsette det gode arbeidet, og nå enda flere – sier daglig leder Hege Irene Fossum»

Tilskudd

Inkluderingstilskudd er et ekstra tilskudd som gis i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen. Vi kan tildele inntil 50 000 kr. pr kurs eller kursrekke.

Les mer og finn søknadsskjema i vedlegget under!