Hvordan søke om godkjenning av ny studieplan

Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om godkjenning av studieplan. Filmen viser et eksempel på utfylling av søknadsskjemaet, med forklaringer og tips.

Filmen varer i 13 minutter. Nedenfor finnes en oversikt over innholdet i filmen. Du kan spole frem og tilbake for å finne de temaene du trenger hjelp til i utfyllingen av søknadsskjemaet.

Klikk her for å se filmen:
https://youtu.be/7ApirgMAIWs

 

Her er en oversikt over de ulike temaene i filmen. Dersom du er interessert i et spesielt tema, kan du spole filmen frem til den delen du er interessert i.

 

Til venstre ser du angitt tiden for når temaet blir berørt i filmen:

00:40    Bruke en standard studieplan

01:20    Søk etter godkjent studieplan

02:00    Opprette søknad om ny studieplan

03:00    Utfylling av søknad om studieplan

11:25    Laste ned søknad om studieplan

12:00    Innsending av søknad om studieplan

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!