Hvordan lage en god studieplan

Fordelene ved å bruke en studieplan er at det blir enklere for deg å planlegge kurset eller gruppa, og legge til rette for en god læringsprosess. Målet er best mulig læringsutbytte for deltakerne. Planen skal fortelle hva læringsmålet er, og hvordan man skal oppnå det. Planen bør være så konkret som mulig. Det er utarbeidet mange standard studieplaner som du finner i vår søknadsportal her. Ved å bruke en standard studieplan blir det enklere for deg å holde kurset og å søke oss om tilskudd.

Hvis du skal lage en egen studieplan, må du søke om godkjennelse av planen før dere starter opp kurset eller gruppa.

 

Punkter i en studieplan:
  1. Læringsmål. Beskriv hva deltakerne skal lære under kurset – hvilke kunnskaper, ferdigheter og/eller holdninger forventes det at deltakerne skal ha etter at kurset er ferdig?
  2. Målgruppe. Hvem passer kurset for, og hvilke forhåndskunnskaper bør de eventuelt ha for å være med?
  3. Varighet. Hvor mange kurstimer legges det opp til? Det kan være lurt å definere et tidsintervall i stedet for et eksakt antall kurstimer, det gir større rom for fleksibilitet.
  4. Innhold. Hovedtemaet for kurset, og alle delemnene som opplæringen skal omfatte. Nivået på kurset må med – er det et grunnleggende kurs, videregående kurs, eller er kurset på et avansert/høyere nivå?
  5. Læringsressurser og metode. Hvordan vi skal oppnå læringsmålene – hvilke pedagogiske ressurser og metoder velger vi? Eksempler: Skal kurset ha en lærer? Skal vi basere oss på deltakernes egne kunnskaper og erfaringer? Skal vi ha noe studiemateriell som kan brukes som grunnlag for kurset? Skal det være introduksjon og praktiske øvelser, eller innledning og drøftelser? Vil vi bruke rollespill eller dra på ekskursjon eller studiebesøk?
  6. Evalueringsmetode. Beskriv hvordan kurset skal evalueres, underveis og/eller ved aktivitetens slutt – både deltakere og arrangør (lærere/ledere) bør evaluere kurset. Hensikten er å gjøre læringsprosessen enda bedre underveis, få innsikt i utbyttet av kurset og få til enda bedre resultat ved neste kurs. Eksempler på hva evalueringen kan omfatte: Underveis – hvordan fungerer kurset, er det behov for å justere noe? Etter avslutning – hvordan fungerte kurset (gjennomføring, metoder, ressurser, læringsfellesskap, nivå, tidsbruk), hvilket resultat fikk vi (læringsutbytte for deltakerne og nytte for arrangøren) og hva kan vi lære av dette med tanke på neste kurs?

Skjema for studieplan finner du i søknadsportalen

 

Boken «En kilde til vekst» handler om studiegrupper og arbeidsmetoder, gruppeledelse og samtaleledelse, hvordan lage gode samtalespørsmål og studieplaner, konfliktløsning m.m. Heftet koster kr 45 (Pakketilbud: 100,- for 5 stk.) og kan bestilles via post@k-stud.no.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!