HUSK: 5000 kr ekstra i tilskudd for å starte opp nye kurs og grupper

Søknadsfristen den 26. mars på den nye stimuleringsordning for 2021 nærmer seg, og vi håper å få inn mange søknader.

Starter du nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne under korona-pandemien, eller finner nye måter å drive opplæringen på? Da kan du søke om stimuleringsmidler på 5 000 kr. Dette tilskuddet kommer i tillegg til den vanlige timestøtten for gjennomført opplæring.

Nytt pr 15. mars: styret har vedtatt at det ikke lenger skal være et tak på hvor mange kurs eller grupper dere kan søke om tilskudd til fra denne ordningen.

La deg inspirere med disse eksempler på søknader vi har fått inn:
  • Konfirmantleir som erstatning for ordinær opplæring som er avlyst
  • Digital Farshjerte-skole, bibelkurs for døve og tegnspråkbrukere.
  • Kurset Mental and spiritual health under Corona times
  • Språkkafé
  • Digitalt samlivskurs for par i nærmiljøet
  • Mediegruppe for ungdom, der de skal lære å ta bilder og film, og redigere
  • Nettbasert kurs med grunnleggende innføring i data og digitale tjenester i det offentlige rom
  • Akademiet – neste steg i liv og tjeneste (lederkurs for unge voksne)

Andre aktuelle tiltak kan være å starte opp med smågrupper, legge om bibelgruppene til digitale samlinger, prøve ut små kurs på 4 timer eller starte opp nettkurs med ulike temaer.

Mer informasjon om stimuleringsordningen og søknadsskjema finner du her

La deg også inspirere av denne artikkelen

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!