Hege ny styreleder i Vofo

K-studs daglige leder Hege Irene Fossum er valgt til styreleder i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) etter Inge Carlen som trer av etter seks år som styreleder. Det er spennende tider for studieforbundene. – Jeg gleder meg til dette, sier Hege, som sammen med resten av styret har spennende oppgaver å jobbe med framover.

På Vofos årsmøte la kulturministeren fram regjeringens beslutning om å dele studieforbundene mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

– I dag fikk vi vite at studieforbundsordningen blir delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Nå må vi starte arbeidet med å rigge Vofo for den nye situasjonen, og finne den beste måten å organisere arbeidet på for å fremme den mangfoldige opplæringen blant studieforbundene, påpeker hun.

 

Disse ble valgt til nytt styre:

Styreleder:       Hege Irene Fossum, K-STUD

Nestleder:        Gro Svennebye, AOF

Styremedlem:  Ingebjørg Gram, Studieforbundet Folkeuniversitetet

Styremedlem:  Ludvig Claesson, Musikkens studieforbund

Styremedlem:  Kristin Berglann Tronrud, Studieforbundet Funkis

Styremedlem:  Marit Knutsdatter Strand, Senterpartiets studieforbund

Varamedlem:   Trond Vegard Sagen Eriksen, Akademisk studieforbund

Varamedlem:   Astri Liland, Studieforbundet Næring og samfunn

(Foto: Vofo).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!