Gradvis åpning av samfunnet

Det gis stadig flere anledninger for å møtes fysisk igjen, og det er flott at det gis noen flere muligheter, men vi må fortsatt forholde oss til helsemyndighetenes anbefalinger.

For kurs gjennom Studieforbundene, er nettbaserte samlinger fremdeles anbefalt, men fra uke 20 åpnes det opp for å arrangere kurs der fysisk fremmøte er en forutsetning for å gjennomføre kurset. Det betyr imidlertid at alle kurs må tilrettelegges slik at ingen grupper er flere enn 20, og at disse holder minst en meter avstand.

Følg med på sidene til din medlemsorganisasjon og smittevernreglene lokalt der kurset skal gjennomføres.

Her er rådene som gis fra Helsedirektoratet:

  • Ha kurs i små, faste grupper på maks 20 personer.
  • Hold minst en meters avstand.
  • Del ikke på utstyr.
  • Bruk ikke felles garderober.
  • Ha gode hygienerutiner. Ha god tilgang på Antibac og rutiner for hyppig og grundig håndvask.
  • Rutiner for vask av klær/utstyr før og etter aktiviteten.
  • Husk anbefalinger ved hosting og nysing, og unngå å ta deg i ansiktet.
  • Ved kurs for barn og unge, skal det være en voksen til stede som kan sørge for at aktiviteten skjer i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, bør ikke være i kontakt med andre.
  • Deltakere bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.

 

Norsk musikkråd har laget en veileder for trygge aktiviteter godkjent av helsemyndighetene. Denne finner du her

Råd og oppdateringer fra folkehelseinstituttet 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!