Gode grunner for studiegrupper

Hvorfor starte en studiegruppe?

Først og fremst fordi det er en god læringsarena for troen og livet!

Styrken ved studiegruppa er at man sammen lærer noe nytt, deler erfaringer og hjelper hverandre til ny innsikt. Ikke minst er gruppa fellesskapsbyggende, og i vår sammenheng som oftest et åndelig fellesskap som virker trosstyrkende.

I tillegg kan studiegruppa være et nyttig verktøy i arbeidet med å bygge og videreutvikle menigheten eller organisasjon, fremme frivillig arbeid og rekruttere mennesker til fellesskapet.

En studiegruppe kan være ei bibelgruppe, cellegrupper, livsnær gruppe, misjonsgruppe, nabogruppe, ledergruppe og andre smågrupper som tar opp ulike temaer.

Å studere et tema sammen med andre mennesker gir inspirasjon. Når flere går sammen om å nå et bestemt mål, blir vi motivert til å gjøre en ekstra innsats for å nå målet. Vi får mulighet til å utvikle nye sider ved oss selv, lære noe nytt og kanskje samfunnsnyttig, og få nye dimensjoner for troen og livet. Studiegruppa kan være en inspirerende arena for mange, og en mulighet for å bli kjent med nye mennesker.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!