God oppslutning om fagsamling og årsmøte!

Våren er tid for årsmøter, og 6.mai arrangerte K-stud sitt årsmøte digitalt. Møtet hadde en åpen fagsamling før årsmøtesakene, og over 70 logget seg inn og deltok på denne samlingen. Erhard Hermansen fra Norges Kristne råd hadde en åpning som tok utgangspunkt i Bærekraftsboka.
Temaet for vår årlige fagsamling var erfaringer med digitale kurs og møteplasser

Digitale erfaringer

Fagsamlingen hadde mange interessante innlegg. Diakon Marianne Magnussen fra Fridalen og Årstad menigheter snakket om sine erfaringer som en mer digital diakon, og ulike møteplasser på digitale plattformer, blant annet prosjektet Varmere kirkekaffe. Hun trakk frem at alle har behov i en slik sammenheng, og alle har ressurser de kan bidra med.

Øivind Woie fra KABB snakket om hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser opplever at den digitale utviklingen åpner for flere fellesskap. Det digitale gjør kirken tilgjengelig for flere. Behov for godt personvern øker i takt med dypere og mer personlig temaer.

Silje Mathea Kleftås Nygård fra KFUK-KFUM Norge delte deres erfaringer om et mer fleksibelt konfirmantopplegg, der menighetene kan bruke noe digitalt og noe fysisk av det opplegg som er tilgjengelig. Nye metoder krever ofte også nye frivillige, som skaper engasjement blant en større bredde både av folk og i geografi.

Fra Salt Bergenskirken fortalte Elisabeth Giske om hvordan smågruppene har fungert gjennom et siste året. På grunn av ulike livsfaser og behov, har smågrupper digitalt vært en positiv opplevelse for en del, men hovedinntrykket er at de fleste vil møtes fysisk. Relasjonsbyggingen er helt sentral for smågruppene, og den er vanskeligere å få til digitalt.

Panelsamtale

Trygve Jordheim fra KA ledet panelsamtalen som ble gjennomført med Rune Foshaug, generalsekretær i Vofo (Voksenopplæringsforbundet), Magna Våje Nielsen, seniorrådgiver ved personalavdelingen i Frelsesarmeen, med ansvar for medarbeiderutvikling, Kjell Erland Grønbeck, 1. kandidat for KrF ved Stortingsvalget, Buskerud valgkrets og Peter Ngaidam, integrasjonspastor i Det Norske Baptistsamfunn. Det ble en god samtale, der spesielt politiker Grønbeck ble utfordret på å jobbe for å endre forskriften som hindrer studieforbundene i å gi tilskudd til heldigitale kurs. I første omgang er det arbeidet med videre dispensasjon som er aktuelt, men dette slaget er ikke tapt, i følge Grønbeck.

Woie fra KABB mener at dette er en diskriminerende ordning, og la vekt på alle mulighetene som ligger i teknologien. Noen organisasjoner opplever også å spare penger ved å bruke digitale plattformer. Frelsesarmeen har hatt kursholdere som har sittet i andre land det siste året, og har da spart mye på dette. Vofo ønsker at studieforbundene selv skal kunne bestemme hva som er den beste læringsarenaen på ulike kurs, og bør derfor ikke ha noen begrensninger i hvor mye som kan være digitalt.

Gjennomføring av årsmøte

Årsmøtet, med rundt 30 delegater, ble ledet med stødig hånd av Agnes Skagmo fra Søndagskolen Norge. Harald Skarsaune holdt leders tale, og vi gjennomgikk årsmelding, handlingsplan, budsjett og regnskap.

Årsmøtet valgte nytt styre.

Faste styremedlemmer:
Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)
Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland (Frelsesarmeens Studieråd) NY
Oddrun Flaat Amundsen (Lærernes misjonsforbund)
Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)
Einar Myreng (Pinsebevegelsen) NY
Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
Else Storaas Vatne (Kristent Interkulturelt Arbeid) NY

Vararepresentanter:
1./2. vara *) Kay Morten Aarskog (Den norske kirke) NY
1./2. vara *) Håvard Sandvand Dahlen (Sjømannskirken)
3. vara Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom) NY som vara
*) Årsmøtet delegerte til styret å velge hvem som skal være 1. og 2. vara etter at Aarskog og Dahlen fikk like mange stemmer.

 

Vi er glad vi har fått et styre som er en god blanding av kvinner og menn og ulike medlemsorganisasjoner.

Takk for godt årsmøte og fagsamling, og på gjensyn neste år!

 

Sitater fra tilbakemeldingen etter fagsamlingen:
«Tusen takk for en spennende samling!»

«Veldig interessant fagdel».

«Virkelig mye spennende og verdifullt å hente ut fra denne fagdelen. Dere er flinke i K-Stud og ser hele perspektivet».

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!