God bruk av stimuleringsmidler

Organisasjonen HEKTA er i gang med reisevirksomhet til små kohorter (menigheter) i Innlandet. De har de siste ukene hatt to helger med kursopplegg for konfirmanter.

Til vanlig arrangerer Hekta leirer for et stort antall menigheter samtidig, både på sommeren og vinteren, med variert konfirmantopplæring. Det siste året har de ikke kunnet gjennomføre leirer som de pleier. Derfor har de nå satt sammen et team som reiser rundt og har opplæring på ulike måter for konfirmantene der de bor.
K-studs sine stimuleringsordninger har gjort dette mulig for HEKTA. Det gjør det praktisk mulig for dem å reise rundt og ha opplæring av høy kvalitet. Det har vært stor glede i menighetene der Hekta har vært de siste helgene. Og nye steder venter senere i vår.

Ønsker dere å tenke alternativt om opplæringen nå når det finnes en del begrensinger? Kan opplæringen foregå digitalt eller ute?

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!