Fremtidens studieforbund blir viktige

– Framtidens studieforbund tror jeg vil spille en enda større og mer sentral rolle som viktige brobyggere i samfunnet vårt, hilste KrF-politiker Hans Fredrik Grøvan under K-studs årsmøte.

K-stud fikk besøk fra både Stortinget, MF og tidligere TF-professor under sitt årsmøte torsdag 7. mai. Gjenvalgt styreleder, Harald Skarsaune, var hindret fra å delta selv, men fikk likevel overrakt sin hilsen. Skarsaune viste til en parallell om to steinhuggere, for å beskrive viktigheten av arbeidet til studieforbundene:
– To steinhuggerne ble spurt om hva de drev med. De hadde ulikt perspektiv. Den ene svarte «jeg hugger en stien», den andre svarte «jeg bygger en katedral». Vi holder ikke bare kurs, driver ikke bare opplæring for kor og musikkgrupper, bidrar ikke bare til norskopplæring og konfirmantarbeid. Vi bygger samfunn, vi styrker demokratiet, gir tilhørighet og skaper deltakelse. Det kan vi være stole av, meddelte styrelederen i talen han dessverre ikke kunne holde selv.

Hilsen fra Stortinget
Hans Fredrik Grøvan fra KrF satt også av tid til å komme innom årsmøtet. K-stud er takknemlige for muligheter til å være synlige for politikere gjennom hele året. Med uttalelser som denne fra Grøvan, tyder det også på at vårt budskap når frem:
– Dere har noe å tilby, et helt spesielt produkt som er viktig for det samfunnet som vi lever i og som vi går inn i. Vi trenger mangfoldige kunnskapsarenaer, dette gir utviklingsmuligheter. Dette bidrar til å skape vekst og bidrar til bredde i opplæringen i forhold til det enkelte menneskes behov, oppmuntret Grøvan. KrF-politikerens hilsen er publisert i sin helhet på K-studs Facebook-profil.

Fagdel med MF og TF
Tidligere TF-professor, Trond Skard Dokka, innledet temaet «hvordan menigheter og organisasjoner kan lære voksne opp i tro». Med utgangspunkt i egen bok «Vendepunkt. Gammel tro – ny tro», holdt Dokka en interessant innledning og innbød også til spørsmål og samtale med årsmøteforsamlingen som talte 32 hoder.

Morten Holmqvist, førsteamanuensis med MF og studentprest ved Rønningen folkehøgskole, bidro også under fagdelen med sin innledning over temaet «hvordan kristen ungdom leser Bibelen».

Holmqvist innledet med påstanden om at «kristen ungdom fra frimenigheter leser relativt ofte i Bibelen i sin hverdag» og «kristen ungdom fra Den norske kirke leser meget sjelden eller aldri i Bibelen i sin hverdag». For å støtte sin egen påstand viste Holmqvist, som har forsket på feltet, til en rapport fra KIFO (Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning) fra 2017 om nordmenns bibelbruk. Også dette ledet til god og spennende samtale, med referanser og tanker fra flere kirkesamfunn og organisasjoner.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) hilste også K-stud i løpet av årsmøtets første del.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!