Fortsatt mulig med heldigitale kurs

Studieforbundene har mulighet for å gi tilskudd til heldigitale kurs ut 2022!

Dette er et unntak fra regelen som sier at minst 50 % av kurset må være fysisk oppmøte. I forbindelse pandemien, har departementet gitt dette unntaket. Departementet har lagt vekt på at pandemien fremdeles kan være utfordrende for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs, og har derfor gitt unntak fra regelen til 31.desember 2022.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!