Flere nye medlemmer

K-stud sin medlemsmasse øker stadig. Vi ønsker Kvinner i Nettverk og Evangeliet for alle velkommen som nye medlemmer av K-stud! Totalt fem nye medlemmer og samarbeidspartnere har kommet til oss i løpet av 2019.

Bildetekst: Styreleder Harald Skarsaune og nestleder Espen Kvamen Amundsen ønsket nye medlemmer velkommen på styremøtet i november.

 

Bredt økumenisk og pedagogisk felleskap

Medlemsmassen vår er mangfoldig og dekker mesteparten av kristen-Norge. Vi har nå 59 medlemsorganisasjoner og 18 samarbeidspartnere, og er muligens det største økumeniske nettverket i Norge. Her er det mange kristne trossamfunn, ungdomsorganisasjoner, misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner, en arbeidsgiverorganisasjon, forlag m.m.
Hele medlemslisten finner du her.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. Det gjør vi ved å gi tilskudd til opplæring, gi pedagogisk veiledning til kursarrangørene, kvalitetssikre studieplaner og kursmateriell, og stimulere til utvikling av nytt kursmateriell og nye arbeidsformer. Og ikke minst å tilby Årets Kurs, med flere aktuelle kurs av god kvalitet og dyktige kursholdere. Prisen er rimelig, og vi dekker reisekostnader.

 

Stort læringsutbytte

I 2018 gjennomførte medlemmene våre over 5150 kurs for nesten 37 700 deltakere.  Det vil si kurs og seminerer, bibelgrupper og andre samtalegrupper, opplæring i kor og band, babysang og studieturer. Vi får stadig tilbakemelding på at tilskuddet betyr mye for at arrangørene våre skal kunne tilby gode kurs og nå ut til så mange som de gjør. Frivillighetsbarometeret 2019 viser a læringsutbyttet er stort, og at årsaken til dette bl.a. er et faglig innhold av god kvalitet, at innholdet er relevant og at det var gode undervisere/instruktører.

All organisert opplæring for ungdom og voksne (fra 14 år) i regi av våre medlemsorganisasjoner har rett til tilskudd fra oss. I 2019 har vi over 13,6 mill. til fordeling.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!