Fem prosjekter får pedagogiske utviklingsmidler i 2021

Styret i K-stud har tildelt totalt 610 000 kr til fem spennende prosjekter som starter opp i 2021. Denne gangen har vi fokusert på prosjekter som fremmer bibelbruk eller som bidrar til demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv.

Hvert år lyser vi ut pedagogiske utviklingsmidler (PU-midler). Midlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og  utvikling av studiemateriell. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Denne høsten fikk vi inn totalt syv søknader.

 

Stimulerer til mer og bedre opplæring

– PU-midlene gjør det mulig å realisere gode prosjekter, og det er en glede for oss å kunne stimulere til materiellutvikling og nyskapning for mer og bedre opplæring lokalt, sier vår daglige leder Hege Irene Fossum.

I år hadde vi mulighet til å legge mer penger i potten slik at vi kan gi midler til flere prosjekter uten avkortning i søknadssum for de fleste av dem. – Da blir prosjektene enda mer robuste, og kan gjennomføres med de ambisjonene som er lagt til grunn, fortsetter Fossum.

 

Får gode tilbakemeldinger

Og takknemligheten er stor: – Tusen hjertelig takk for fantastiske nyheter! – Tusen takk for tilliten til prosjektet vårt! – Dette var virkelig gledelige nyheter! Hjertelig takk for støtten, den vil gjøre det så mye enklere å fullføre prosjektet!!, lyder noen av tilbakemeldingene fra de som har fått tilskudd.

 

Disse prosjektene får PU-midler:

Kreativt Fokus: «Fokus: Relasjoner – en ressursbok for familier og husfellesskap». Utvikling av ressursbok med temasamlinger om trospraksis og utfordringer.

Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS): «Oversettelse av «Cross-current» -arbeidsbøker og lederguide til Mentorgrupper for unge yrkesaktive». Mentorprogram som skal tas i bruk som nytt tilbud i Norge.

KFUK-KFUM Norge: «Ten Sing løft». Utvikling av metodehefte og videodokumentasjon (digital læringsressurs) for lederkonferanser/kurssamlinger med workshops og kulturelle innslag.

Bibelselskapet: «Bibelleseplaner på ny digital plattform for Bibel.no». Utvikling av ny funksjon med digitale bibelleseplaner, som inneholder samtaleopplegg for bibelgrupper.

Fridalen menighet, Bjørgvin bispedømme: «Varmere kirkekaffe – kurs for mer inkluderende fellesskap». Utvikling av kursmateriale: arbeidshefte/kurshefte og kursbok og undervisningsvideo, samt sertifiseringskurs for kursholdere.

 

Vi ønsker lykke til med prosjektene og ser fram til å se resultatet!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!