Fem personer får reisestipend i 2020

52 000 kroner blir delt ut i reisestipend i år 2020

K-stud har også i år prioritert 10 av søknadene om reisestipend, som er videresendt til Voksenopplæringsforbundet (VOFO). VOFO har tildelt 52 000 stipendkroner fordelt på fem reiser.

Følgende studieturer mottar reisestipend for 2020. Vi velger å kun oppgi menigheten/organisasjonen som personene representerer:

1. Norforsamlinga Vigrestad, Normisjon, med England som reisemål
Kort om turen:
Delta på lederkonferanse som gir undervisning og inspirasjon som leder av studiearbeid og samlivskurs. Få oppdatering og lære mer om samlivskursene jeg leder, og om hvordan takle utfordringer alle ledere møter.

2. Høvik menighet, Den norske kirke, med Israel og Palestina som reisemål
Kort om turen:
Øke kunnskapen for å bruke i konfirmantarbeid. Sammen med faglig reiseleder, professor Fartein Valen Senstad, settes det fokus på bibeltekstene, hvor de ble til, hvordan historien behandlet dem og hvordan de preger våre liv i dag.

3. Noracta, med Kenya som reisemål
Kort om turen:
Formålet med studieturen er å delta på en ukes opplæringskurs i bibelstudier etter en spesiell metode, kalt MBS. Vi skal også besøke noen pastorer og menigheter som har stor erfaring med MBS og begynnende næringsutvikling.

4. Kristent arbeid blant blinde og snaksynte (KABB), med Tanzania som reisemål
Kort om turen:
Lære om hvordan synshemmede i Tanzania lever, og bli inspirert og få ny kunnskap som kan brukes i arbeidet blant synshemmede i Norge.

5. Credo frikirke, med Kenya som reisemål
Kort om turen:
Formålet med studieturen er å delta på en ukes opplæringskurs i bibelstudier etter en spesiell metode, kalt MBS. Vi skal også besøke noen pastorer og menigheter som har stor erfaring med MBS og begynnende næringsutvikling.

Vi ønsker alle reisende god tur og lykke til med studiearbeidet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!