Farvel til god kollega!

Lykke til videre, Stig-André!

Etter tre år i K-stud har nå Stig-André Lippert sin siste dag hos oss 24.september. Stig-André har gjort en god og grundig jobb i K-stud, han har bidratt med gode ideer og vært en positiv kollega som har tilført mye både til staben og til vårt sosiale fellesskap i Kirkens hus.

«I K-stud har jeg lært mye om et felt jeg ikke har kjent noe særlig til fra før», sier Stig-André når jeg spør hva han har lært i K-stud. «Før jeg startet hadde jeg nok primært samme kjennskap som mange av våre søkere: «Det er de som gir oss penger for å drive opplæring i menigheten». Etter tre år i staben har jeg lært mer om hva K-stud holder på med ved siden av støtteordningen. Hvordan vi arbeider inn mot det politiske for å holde ordningen oppe, for eksempel. Å være med på Stortinget for å møte politikere og overvære spørretimen var interessant», utdyper han.

Hva skal du videre nå når du forlater oss? – «Nå skal jeg inn på fulltid i Den norske bevegelsen Ordet & Israel. Vi arbeider under mottoet «Profetordet til menighetene, evangeliet til jødene». Der har jeg vært på halv stilling i et par år, men fikk nå mulighet til å samle alt på ett sted. Der skal jeg blant annet bidra som reiseforkynner over hele landet, journalist, jevnlige turer til Israel og sammen med en håndfull andre bidra i den daglige driften», forteller Stig-André .

Vi takker for innsatsen og ønsker han lykke til videre!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!