Europeiske kollegaer i Oslo

Tema for årets studietur var: «Faith and religion in the work with migrants in Norway.»

Kristelig Studieforbund og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) var i juni i år arrangør for den årlige studieturen til European Protestant and Anglican Network for life-long Learning (EAEE).

EAEE sier om seg selv å være et nettverk for medarbeidere innen voksenopplæring, organisert av kirker i hele Europa. EAEE ønsker å legge til å rette for å kunne møte kollegaer fra andre land og dele erfaringer fra arbeidet som drives.

I år hadde K-stud og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) tatt ansvar for å arrangere den årlige studieturen til EAEE i Norge, nærmere bestemt Oslo.
Fra basen på Rønningen Følgehøgskole tok nordmennene med seg sine europeiske kollegaer til Frognerparken, Holmenkollen og sentrum av Oslo by for å vise hva hovedstaden har å by på.

Av faglig innhold fortalte kirken i Tinn om sitt arbeid med daghøyskole for asylsøkere, og KIA viste og fortalte om sitt integreringsarbeid blant innvandrere. Våre gjester var imponert over det arbeidet som gjøres. I tillegg redegjorde Norges Kristne Råd for det kirkelige landskap i Norge og Hillsong Norge fortalte om hvordan de bygger sin kirke rundt fellesskapsgrupper i hjemmene. Foredraget til Annette Leis-Peters fra Vid om sekularisering i Europa og Kirkens tilknytning i Norge sammenlignet med Europa skapte også stort engasjement.

Holmenkollen kapell ble brukt til åndelig fellesskap, som rammet inn arrangementet på en ypperlig måte.

Vi ser frem til neste studietur med EAEE i Helsinki i 2019.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!