Ekstraordinær tildeling av PU-midler

På grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen, lyste Kristelig studieforbund i mars ut ekstraordinære PU-midler til pågående pedagogiske utviklingsprosjekter som gjennomføres i 2021.
Det ble satt av 200 000 kr til formålet.

Prosjektmidlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

 

Disse prosjektene har fått tildeling:

IKO – Det store gjestebudet. Kom for alt er ferdig. 15 skisser til forståelse av nattverden Trosopplæring for voksne.

Stiftelsen MorFarBarn – Samlivsrevolusjon – Tro, kjønn og samlivsetikk

Laget – Bibelstudium for unge menn -«Troens menn ung»

IKO – «Kirke Escape Room»

KFUK-KFUM Norge – Ressursbank for aktive læringsmetoder

 

Les mer om PU-midlene her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!