Ekstra tilskudd hele 2022

For at stimulere til at flere skal komme i gang med opplæring av god kvalitet igjen etter flere år med begrensninger, har styret i K-stud vedtatt å gi ekstra tilskudd til alle kurs og grupper i hele 2022.

De som har sendt søknader for kurs for våren 2022 har fått et tillegg på 1000 kr for kurs og 500 kr for grupper. Nå viderefører vi denne ordningen, slik at alle kurs og grupper får dette ekstra tilskuddet resten av året.

Regelen der man må sende søknad innen 3 måneder etter avsluttet kurs, gjelder ikke for 2022. Det vil si at vi tar imot alle søknader som har kursdatoer i 2022, med siste frist 15.januar 2023.

Søknadsportalen finner du her

(Foto: Gjermund Øystese)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!