– Det vil alltid være behov for opplæring

I 70 år har K-stud lagt til rette for opplæring av ungdom og voksne i kristne organisasjoner og menigheter. Det har de tenkt å fortsette med.
Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Kristelig Studieforbund (K-stud) feirer i år 70 år med å fremme opplæring i frivilligheten i kristen-Norge. Studieforbundet har rundt 80 medlemsorganisasjoner fra hele spekteret av kirkesamfunn og kristne organisasjoner.

K-stud ble opprettet i 1952, da som Norsk kristelig studieråd. I 1972 ble Frikirkelig studieråd stiftet og i 2012 fusjonerte de to studieforbundene til ett.
– Begge de tidligere organisasjonene og K-Stud har hele tiden jobbet for at opplæringen som skjer lokalt og sentralt i medlemsorganisasjonene skal ha gode vilkår, sier daglig leder Hege Irene Fossum til Kristelig Pressekontor.

K-Stud forvalter offentlige tilskuddsmidler på omlag 21 millioner der 16,2 millioner deles ut til kursvirksomhet i menigheter og organisasjoner. I tillegg driver de pedagogisk arbeid for å motivere, istandsette og koordinere opplæringsvirksomheten som drives og er et talerør opp mot myndighetene.

Størst på kristendomsopplæring

Gjennom hele K-studs historie har konfirmasjonsopplæring og kristendomsundervisning vært en viktig del av arbeidet. Den norske kirke og Pinsebevegelsen er de to medlemsorganisasjonene som mottar mest tilskudd.

– Selv om mye har endret seg på 70 år er det fortsatt kristendomsundervisning som er hovedvekten, både gjennom konfirmasjonsundervisning, bibelgrupper, cellegrupper og andre tiltak, forteller Fossum.

Sang og musikk er også en stor post hos K-stud, men denne har sunket noe de siste årene, forteller Fossum.

– Det er færre kor i nyere tid, men desto flere lovsangsteam. Det er også vokst fram mange nye, spennende tiltak de siste årene som for eksempel norskopplæring for innvandrere og ulike aktivitetstilbud for ulike sårbare grupper. Dette bidrar til bedre inkludering.

KRISTENDOMSUNDERVISNING: Hovedvekten av K-studs tilskudd går fortsatt til undervisning i kristendom gjennom konfirmantundervisning, bibelgrupper og lignende. FOTO: Gjermund Øystese/K-stud

Feiret i vår

K-stud markerte 70-årsjubileet tidligere i år under årsmøtet i mai. Da høstet organisasjonen lovord fra mange hold.

– K-stud er gode på å se hvilke behov som finnes og klarer å fange opp det som skjer i konteksten vi er en del av, sa Stine Kiil Saga under jubileumsmarkeringen. Hun var da seksjonsleder for barn, unge og trosopplæring hos Den norske kirke.

Ingunn E. Ulfsten, som er leder i Pinsebevegelsen, fremhevet også det gode samarbeidet med K-stud under jubileumsmarkeringen.

– Dere har så dyktige og imøtekommende ansatte som vi opplever er oppriktig opptatt av at vi skal få dette til. Dere legger til rette for oss, inkluderer og informerer. Det samarbeidet opplever vi som unikt, sier hun.

Mange av de fremmøtte trakk fram K-studs arbeid for å inkludere absolutt alle.

– K-stud har vært i særklasse, og er nok den organisasjonen som ligger lengst framme i det som kalles kristen-Norge med å jobbe mot ekskludering av mennesker med funksjonsvariasjoner, sier daglig leder i KABB – Kristent arbeid for blinde og svaksynte, Øyvind Woie.

Ser fremover

Et jubileum er ikke bare en mulighet til å se på historien, men også å se mot fremtiden for daglig leder Hege Irene Fossum.

– Det vil alltid være behov for mer opplæring. Vi mennesker søker ny kunnskap og trenger kunnskap. Den kunnskapen og erfaringen vi bygger opp utvikles i et godt læringsfellesskap. Det gjør at vi kan styrke personlig og åndelig utvikling, utvikle menighet og organisasjon og kunne være aktive medborgere i samfunnet.

– Hvordan ser du for deg K-stud om 30 år, ved 100 årsjubileet?
– Jeg ser for meg at K-stud fortsatt er en aktiv, pedagogisk bidragsyter overfor medlemsorganisasjonene. Og så håper jeg at muligheten for å få statlige midler til opplæring opprettholdes og at ordningen blir enda bedre tilpasset virksomheten innenfor frivilligheten, sier Fossum.

Hun påpeker hvor mye som har endret seg bare de siste 30 årene.
– Dette kan ikke være en statisk ordning, men må tilpasses fordi vi og samfunnet endres. Jeg ser for meg en fortsatt tilskuddsordning fra myndighetene som vi kan få være med å forvalte til det beste for medlemmene tilpasset den virkeligheten vi står i til enhver tid. KPK

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!